Utbildning

Hem » Massageterapi » Utbildning

utbildningPå ChiropraktikAkuten arbetar endast de medicinska massageterapeuter som har den längsta massageutbildningen och är certifierade av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi, BMM.

Kravet för certifierat medlemskap i BMM är en 2-årig utbildning till medicinsk massageterapeut med kvalificerad Yrkeshögskoleexamen, enligt utbildningsplan fastställd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, eller likvärdig utbildning samt godkänt certifieringsprov.