fbpx

30 augusti, 2018

Behandla din smärta med massage

Hem » Blogg » Behandla din smärta med massage

Behandla din smärta med massage

Smärta är något som berör oss alla, somliga mer än andra. Det är ett komplext begrepp, vilket återspeglas i definitionen av smärta från IASP (International Association for the Study of Pain)

“Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse, förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet”

Man kan kategorisera in smärta som akut eller långvarig. Försiktigt räknat besväras 20-30% av befolkningen av långvarig smärta. För att smärtan ska få klassificeras som långvarig krävs det att smärtan kvarstår i minst 3 månader eller är kvarstående efter ett normalt läkningsförlopp.

Fibromyalgi

Ett smärttillstånd som orsakar långvarig smärta är fibromyalgi. Det drabbar ca 2-4% av den vuxna befolkningen och uppskattningsvis 9 av 10 drabbade är kvinnor.

Fibromyalgi är ett komplext medicinskt syndrom som kännetecknas av utbredda kroniska smärtor och ett kluster av andra symtom, som depression, ångest, sömnstörning och andra kroppsliga besvär.  Etiologin är multifaktoriell, där både genetik och miljö spelar in. Behandlingen kan se ut på många olika sätt, men bör ske ur ett multimodalt rehabiliteringsperspektiv.

Massage mot smärta

Massage har i flera studier visat sig vara effektivt i behandlingen mot Fibromyalgi. Det kan lindra smärtan genom ett komplext samspel av både fysiska och mentala faktorer. En stor omfattande studie publicerades 2016, som visade på att massageterapi under en duration på över 5 veckor minskade på smärtbesvären och förbättrade det allmänna psykiska måendet.

Lider du av fibromyalgi och vill testa en vetenskapligt bevisad behandlingsmetod?

Boka massage idag!


Källor:

Yan-hui Li et al, Massage Therapy for Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One. 2014; 9(2): e89304. 10.1371/journal.pone.0089304

Cindy Crawford et al. The Impact of Massage Therapy on Function in Pain Populations—A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials: Part I, Patients Experiencing Pain in the General Population. Pain Med. 2016 Jul; 17(7): 1353–1375.

Published online 2016 May 10. doi:  10.1093/pm/pnw099

Imanura M, Furlan AD, Dryden T, Irvin EL (2012) Massage Therapy. In: Dagenais S, Haldeman S, editors. Evidence- based management of low back pain. Missouri: ELSEVIER. 216–28.

« Tillbaka till bloggen