fbpx

Personlig träning

Hem » Behandlingar » Personlig träning

Som komplement till våra kompetenser inom massage och kiropraktik erbjuder vi även träningsövningar och program för att främja behandlingen, förebygga besvär samt ökad välmående och hälsan.

,


Vår erfarenhet visar att helheten är viktig och därför erbjuder vi träning med certifierade personliga tränare.

Vår REHAB bedrivs på plats på kliniken. Du får enkla hemmaövningar och överskådliga träningsprogram som en del av behandlingen utifrån din målsättning och motivation.

På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för rehabiliteringen och förebygger skador och övriga smärtproblem i rörelseapparaten.

REHAB förknippas traditionellt sett med idrottsrelaterade skador, men så behöver inte alls vara fallet. Det handlar snarare om att optimera träningsövningar, volym och vikt efter varje individs möjligheter för att stärka kroppens muskler, senor och skelett.

PREHAB

PREHAB är REHABENS mindre omtalade kusin. PREHAB har som syfte att likt REHAB, anpassa övningar och program efter individ, med skillnaden att behandlingarna är förebyggande.