fbpx

15 februari, 2023

En av vår tids största folksjukdomar

Hem » Blogg » En av vår tids största folksjukdomar

Ländryggssmärta är en av vår tids största folksjukdomar och den mest utbredda orsaken till sjukskrivning och förtidspensionering i Europa. Trots åtgärder som vidtagits de senaste decennierna ökar ryggproblemen. Vi står på tröskeln till ett paradigmskifte i förståelsen av ryggsmärta. Från att ha förklarat smärta i ryggen som en fysisk skada finns nu fokus på de många smärtmönstren samt bevis för att vi kan ha fruktansvärda smärtor utan en synlig defekt i ryggen.

Som kiropraktor och VD på ChiropraktikAkuten i Malmö kan jag, Birgitte Karlshøj, se att den etablerade kunskapen från forskningen inte når majoriteten av ryggpatienter. Alldeles för många går därför omkring med daglig smärta och en urholkande rädsla för att aldrig bli av med den. I boken ”Kend din ryg” delar jag med mig av kunskap från vetenskapliga artiklar och kurser, samt förmedlar insikter och berättelser från mina 20 års erfarenhet av ryggpatienter. Danska och svenska kiropraktorer tillhör världseliten inom forskning om smärta i ländryggen och det är dags att all den kunskapen utvecklas och förs vidare till befolkningen i stort.

Som dansk kiropraktor som bor och arbetar i Sverige har jag också fått stor insikt i hur det nordiska förhållningssättet till ryggsmärtor har utvecklats. Boken är användarvänlig och uppdelad i fyra delar.

I den första delen får läsaren en vetenskaplig titt på ryggsmärtor, diagnoser och prognoser, vilket ger en förståelse för hur och varför smärtan har uppstått.

I den andra delen uppmuntrar jag mina läsare att använda sina sinnen mer medvetet. En bättre kroppskänsla kan användas för ett fylligare liv trots smärta i nedre delen av ryggen.

I den tredje delen får läsaren en rad konkreta och lättillgängliga övningar samt information om behandling, som ska användas som öppning för samtal om hälsa och välbefinnande.

I den fjärde och sista delen tittar jag på andra vetenskaper för att få nya infallsvinklar på smärtans väsen i olika sammanhang i vårt samhälle idag. Boken är evidensbaserat och uppfyller krav på facklig legitimitet. 

 

”Kend din ryg” är full av hopp och nytta för den enskilde och ger också inspiration till strukturella förändringar på arbetsplatsen och i sjukvården.

Boken är en handbok med nya insikter och mitt personliga bidrag till att människor mår betydligt bättre i ländryggen. 

Jag tror att det bara i Sverige finns ett stort antal potentiella läsare och boken är redan efterfrågad från Legitimerade Kiropraktorer Riksorganisation, patienterna, sjukgymnaster och läkare.

Boken är lättläst och vänder sig i första hand till nyfikna personer som vill veta mycket mer om ryggsmärtor.

 

Författarinformation

Jag är 49 år och har en magisterexamen från Syddansk Universitet och fick min
Legitimation som kiropraktor 2002. Sedan 2003 är jag delägare på ChiropraktikAkuten i
Malmö. Jag har alltid haft ett brinnande passion för mitt yrke och följer kontinuerligt
utvecklingen av kiropraktik och hälsa. Jag deltar i forskningsprojekt, internationella
konferenser och är styrelseordförande för Legitimerede Kiropraktorers Riksorganisations
Forskningsfond.
Det finns en inneboende drivkraft i mig att bygga en bro mellan den akademiska
kunskapen om ryggen, patientens upplevelse av ryggsmärta och min kliniska erfarenhet.
Jag tycker att arbetet med att sprida och praktisera den kunskapen är viktigt, så att vår
samtida kunskap i vid mening når de behövande patienterna.
I mitt arbete med att utveckla och skapa boken har jag kontinuerligt haft diskussioner med
några av världens ledande forskare inom området och med framstående
kiropraktorkollegor från stora kliniker i Danmark, Sverige och Schweiz.
Själv älskar jag lugnet och fördjupningen i skrivandet. Jag tycker om natur och rörelse,
som vinterbad, yoga och crossfit och trivs med livet med min man och våra tre barn i
skolåldern. Min fritid blomstrar också med spännande dialoger i skrift och i livliga samtal
och jag gillar konstnärlig inspiration från musik, texter och bilder.

 

Välkommen till ChiropraktikAkuten om du är intresserad av att veta mer, få en behandling eller köpa boken.

« Tillbaka till bloggen