fbpx

20 maj, 2022

Lär känna vår psykolog Anne Fischer

Hem » Blogg » Lär känna vår psykolog Anne Fischer

 

Porträtt av psykologen anne fischer

Hej!

Mitt namn är Anne Fischer och jag är legitimerad psykolog. Jag har arbetat som psykolog i knappt 10 år, och erbjuder nu samtal här på ChiropraktikAkuten. I kommande bloggserie presenterar jag mig själv och de metoder och samtal jag erbjuder.

För vad kan det innebära att träffa en psykolog?
Och vad innebär olika metoder eller samtalstyper?

Kort om mig som psykolog

Jag är utbildad vid Lunds Universitet i både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Det betyder att jag har möjlighet att erbjuda samtal och behandling utifrån båda perspektiv och teorier. Gemensamt är dock att jag arbetar utifrån en relationell och affektfokuserad förståelse av människan. Det betyder att jag till stor del fokuserar på känslornas roll i hur olika svårigheter skapas, men också i hur vi kan förstå och förändra vårt mående eller vår situation. Känslolivet, eller affekterna som vi psykologer gärna säger, är en stor del av vår inlärningshistoria och är därför avgörande för hur vi förhåller oss till oss själva, till andra och till vår omvärld. Man kan säga att våra känslor är information från dig till dig om hur du har det och vad du behöver, men också från dig till din omgivning. Genom att vara lyhörda för känslorna kan vi bättre förstå vår situation, hur vi ser på oss själva och vad vi egentligen behöver.

Vad kan du förvänta dig, när du bokar en tid hos mig?

Oavsett vad du söker för att få hjälp eller stöd kring, eller vilken metod vi kommer arbeta utifrån, så kan du räkna med att de första samtalen går ut på att skapa en gemensam förståelse för vad du önskar hjälp med och hur vi tillsammans går vidare. Det är samtidigt viktigt att betona att vårt arbete börjar direkt genom att vi undersöker och reder i vad du upplever svårigheter med och hur detta kan förstås.

När du beskriver svårigheter så kommer jag be dig om ge exempel, så att vi kan undersöka dem tillsammans. Man kan likna det vid att vi stannar upp och undersöker det som du kanske vanligtvis betraktar som självklarheter. Det är lite som att gå från att agera på autopilot, med foten på gasen, till att lyfta foten från gaspedalen och fundera och känna efter. Detta gör vi på olika sätt, beroende på vad du är mest bekväm med.

Efter de inledande samtalen, som ibland kallas bedömningsfas, enas vi om vart vi kommer ha uppmärksamheten riktad framåt. Vad verkar vara centralt att förstå och förändra eller hantera? Härifrån skiljer vårt arbete sig beroende på vad vi enas om, både i omfattning och metod. Ibland upplever personer sig hjälpta och stärkta av dessa enstaka samtal, och andra gånger inleds en längre terapikontakt.

Du kan också räkna med att jag kommer ge dig en tydlig förklaring av mitt sätt att förstå det du brottas med och hur jag föreslår att vi jobbar tillsammans för att nå dit du önskar. Jag kommer hela tiden var närvarande och öppen för dialog kring ”varför och hur”. Det viktiga är att arbetet görs tillsammans. Terapi är en utmaning och kan vara omtumlande, och för att kunna och våga gå in i det arbetet behöver du känna dig väl till mods och trygg i kontakten med mig.

I nästa inlägg kommer jag gå mer in på AFT, affektfokuserad psykodynamisk terapi, en av metoderna som jag använder mig av.

 

Psykologen anne fischers mottagningsrum

 

Önskar du boka en tid med mig kan du göra det här nedan.

Boka tid

« Tillbaka till bloggen